Διεύθυνση: Όθωνος 24, Τρίκαλα 421 31

Τηλέφωνο: 690 701 3248

Email: mellon.electronics@gmail.com